Články se štítkem Středočeské muzeum

26. 2. – 20. 9.: Dobřichovické vily na zámku v Roztokách

Výstava věnovaná sídlům pražské honorace vznikla díky spolupráci s Národním památkovým ústavem a Státním okresním archivem Praha-západ. 
Vilová architektura známého letoviska nad Berounkou byla proslulá u nás i v cizině svou výstavností již na počátku 20. století. Místo konání výstavy nebylo zvoleno náhodně, vždyť v Roztokách vznikla vůbec nejstarší villegiatura, vázaná na hlavní město Prahu. Záměrem tvůrců je v následujících letech na výstavu navázat a postupně představit i jiné význačné vilové lokality.

14. únor: MASOPUST 2015 V ROZTOKÁCH

TRADIČNÍ PRŮVOD MASEK

Tradice vyrůstající ze společenství nadšených Roztockých, kteří jsou ochotní věnovat stovky hodin organizaci svátku a výrobě originálních, až tři metry vysokých masek, ve kterých se dá zpívat, pít, tančit a veselit se… 
Pořádá Sdružení Roztoč a Kravín Únětice, ve spolupráci se Středočeským muzeem a Spolkem pro obnovu únětické kultury. 

SVĚT HRAČEK V ROZTOKÁCH

Panenky, kočárky, kuchyňky, pokojíčky … a jejich proměny v čase   


Hry a hračky znaly děti už ve starověkém Egyptě nebo Číně.  S panenkami, miniaturními vojáčky, káčou či jojem si hrály děti již v antickém Řecku, ve starověkém Římě byla zase mezi dětmi i dospělými oblíbenou hra v kostky.  Ve středověku, v čase rytířských soubojů, si zase děti hrály na rytíře s dřevěným koníkem na malé tyči. Zkrátka hry a hračky mají velmi dlouhou historii. Střípek z ní, ten skoro poslední stoletý, přináší malým i velkým návštěvníkům Středočeské muzeum v Roztokách. Ve čtvrtek 12. února zde začíná výstava SVĚT HRAČEK, která potrvá do 30. června 2015…. 

Muzeum Roztoky: Betlémy, tentokrát tištěné

Přehlídka široké produkce papírových betlémů od nejstarších archů vzniklých v tiskařských dílnách 19. století, přes rozkládací barvotiskové reliéfní betlémy počátku 20. století, autorské betlémy umělecké klasiky (M. Aleš, J. Wenig, M. Fischerová Kvěchová, J. Lada atd.), oblíbené reklamní betlémy meziválečné éry, betlémy spolků či národopisných regionů až po výběr z kvalitní autorské tvorby poválečných let. Jádrem výstavy se stanou kolekce soukromých sběratelů, doplněné vlastními fondy muzea a zápůjčkami z dalších institucí.

Mezinárodní den archeologie v Roztokách a okolí

Co to je archeologie? Jak pracuje archeolog a co všechno zkoumá? A k čemu nám to je vlastně dnes dobré? Nejen na tyto otázky se pokusí odpovědět Mezinárodní den archeologie, který se letos vůbec poprvé koná i v České republice!
Středočeské muzeum v Roztokách při této příležitosti v sobotu 18. října chystá:
Od 13 do 17 h – komentovaná prohlídka pravěkého a raně středověkého hradiště Levý Hradec, kde by měl být u této ojedinělé příležitosti zpřístupněn kostel sv. Klimenta, dále pravěkého hradiště Řivnáč a eponymní lokality Holý vrch u Únětic. Na prohlídku bude navazovat ÚNĚTICKÝ ARCHEOLOGICKÝ FESTIVAL pořádaný studenty archeologie FF UK.
Pokud máte o účast na akci zájem, přihlaste se na e-mail: archeoteam@seznam.cz.

Salon Zdenky Braunerové s koncertem Filharmonie a Malířským plenérem v Roztokách u Prahy

Středočeské muzeum v Roztokách zve na Salon Zdenky Braunerové v roce 2014 (v rámci Dnů evropského dědictví) :

Koncert Filharmonického orchestru souboru České filharmonie – na nádvoří zámku (v případě špatného počasí v Historickém sálu), začátek v 16 hodin.

Malířský plenér BARVA, LINIE A SVĚTLO V KRAJINĚ (malování v přírodě) – oslava malířské tvorby Zdeňky Braunerové a Antonína Chittussiho.

Powered by WordPress | Theme Designed by: Free WpThemes Blog | Thanks to Porada.blog.Onet.pl, This Site and FWTB